Universitat de Barcelona

Bases cel.lulars i Moleculars dels Trastorns Sensorials

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau: 040717 - vertigen

Àmbit temàtic:4000 - Ciències de la Vida

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres