Universitat de Barcelona

Cultura i continguts digitals

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

L'objectiu general del grup és l'estudi dels continguts digitals des del punt de vista cultural, documental, polític i econòmic. Es tracta d'una aproximació interdisciplinar en la qual hi participen experts en l'àmbit de l'economia de la cultura, de la gestió cultural i de la biblioteconomia i documentació.

Codis UNESCO: 120318 - Sistemes d'informació, disseny i components / 570105 - Llenguatges documentals

Paraules clau: 205565 - Recuperació de continguts al web / 207575 - Biblioteconomia i Documentació

Àmbit temàtic:2000 - Ciències Socials

Més informació

Línies de recerca

  • Analitzar la situació de l'accés obert (open access) a la ciència a Espanya.
  • Analitzar els mercats i la dimensió econòmica de la producció digital i cultural.
  • Analitzar les dinàmiques culturals i els models d'intervenció social i governamental.
  • Analitzar les polítiques de col¿lecció i l'ús de metadades en repositoris institucionals i en col¿leccions digitals de Catalunya i d'Espanya.