Universitat de Barcelona

Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO: 620103 - Urbanisme (vegeu 3305.37 i 3327.03) / 631106 - Sociologia urbana (vegeu 3329.09) / 531200 - Economia sectorial

Paraules clau: 001976 - Sociología urbana / 020670 - Innovació / 219828 - Creativitat / 237929 - Gobernança / 040292 - Economia urbana

Àmbit temàtic:2000 - Ciències Socials

Més informació

Línies de recerca

  • Urban regeneration and housing policies
  • Competitiveness and urban innovation in the global context