Universitat de Barcelona

Grup de Climatologia (GC)/ Grupo de Climatologia (GC)/ Climatology Grup (GC)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau:

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Línies de recerca