Universitat de Barcelona

Grup de Fisiologia Adaptativa: exercici i Hipòxia

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El principal focus d'interès del grup són les respostes adaptatives induïdes per una restricció en l'aport d'ox;gen als teixits. Entre d'aquestes dediquem una especial atenció als ajustaments centrals i perifèrics enfront de l'exposició intermitent a hipòxia hipobárica. Aquest tipus de hipoxia suposa un estímul d'interès en la fisiologia de l'exercici, per la millora del rendiment aeròbic, i també com a desencadenant dels mecanismes d'aclimatación a la gran altitud. També hem estudiat altres models experimentals de hipoxèmia, com ara l'anèmia induïda i la hipotèrmia. Entre els paràmetres estudiats cap destacar: Equilibri àcid-base i balanç iònic durant exercici i estrès tèrmic; reologia sanguínia i microcirculació en múscul esquelètic i miocardi; capil·larització, morfometria i caracterització metabòlica de fibres musculars; bescanvi ventilatori i flux perifèric d'oxigen i estrès oxidatiu durant l'exercici, hipòxia i estrès tèrmic.

Codis UNESCO: 240113 - Fisiologia animal / 241106 - Fisiologia de l'exercici / 310909 - Fisiologia (vegeu 2401.13)

Paraules clau: 000912 - Fisiología / 010048 - Hipoxia / 011295 - Aclimatación / 025518 - Altitud / 025044 - Exercici

Àmbit temàtic:0023 - Biologia General

Més informació

Línies de recerca

  • Fisiología del ejercicio en gran altitud
  • Equilibrio ácido-base y balance iónico durante ejercicio y estrés térmico
  • Reología sanguínea y microcirculación en músculo esquelético.
  • Capilarización, morfometría y caracterización metabólica de fibras musculares.
  • Intercambio ventilatorio y transporte de oxígeno en ejercicio, hipoxia y estrés térmico.
  • Respuestas adaptativas de la exposición intermitente a hipoxia hipobárica.

Responsable del grup

Membres