Universitat de Barcelona

Immunorreceptors del Sistema Innat i Adaptatiu

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau:

Àmbit temàtic:4000 - Ciències de la Vida

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres