Universitat de Barcelona

Micronanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El Grup de Recerca MIND, Micro i Nanotecnologies i Nanoscòpies per Dispositius Electrònics i Electrofotònics, està principalment compost per membres del Departament d'Electrònica de la Universitat de Barcelona. Actualment, hi ha 13 doctors a l'equip investigador, 6 dels quals pertanyen o al cos de funcionaris o contractats permanents, i més de 15 estudiants de doctorat. El grup està liderat pel Catedràtic Albert Cornet. Els investigadors del grup MIND també pertanyen al IN2UB, l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.

El Grup MIND es un grup d'excel·lència amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya. Durant el períde comprés entre el 2009 i el 2013, el grup ha participat en més de 30 contractes de recerca, incloent 14 projectes nacionals, 2 projectes Europeus i 15 contractes amb entitats del sector productiu. Durant aquest temps, , el Grup MIND ha dirigit 14 tesis doctorals. En aquest període també s'han publicat vora de 200 articles amb un factor d'impacte mitjà de 3.50.

Les dades bibliogràfiques del grup es poden trobar a:

https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/DADREC/crcx1.cgi

Els objectius generals de la recerca al MIND pertanyen a les següents línies de recerca:

  • Micro i Nanotecnolgies

  • Electrofotònica

  • Nanoscòpies

  • Model·lat

Codis UNESCO:

Paraules clau: 035084 - Fotónica

Àmbit temàtic:6000 - Enginyeria i Arquitectura

Línies de recerca

  • Micro i Nano-tecnologies: Els objectius dintre d'aquesta línia busquen la consolidació de la síntesi i fabricació, així com de les noves tecnologies que complementin les anteriors, permetent el disseny i la fabricació de nous dispositius avaçats pels camps de l'electrònica, la fotònica i l'anàlisi químic.
  • Electrofotònica: El fet de que la base de molts dels dispositius electrònics sigui el silici fa que existeixi una tendència pel desenvolupament de nous dispositius luminiscents basats també en el Si i compatibles amb els seus processos tecnològics. Aquesta tecnologia presenta un gran potencial degut a que podria arribar a desenvolupar sistemes fotònics a partir de la tecnologia i els processos actuals de la microelectrònica. De fet, l'elecció del silico com a plataforma tecnologica assegura la fiabilitat dels processos tecnològics i els materials disponibles per a la fabricació, incluent la producció en massa i la reducció de costos. A més a més, aqeusta tecnología permet la combinació de funcionalitats electròniques estàndars amb les noves possibilitats dels dispositius fotònics.
  • Nanoscopies: L'objectiu principal es centra en l'ús i el desenvolupament de métodes instrumentals així com el tractament de les dades experimentals per afrontar nous reptes científics a problemes relacionats amb la ciència de materials. Es farà ús de la microscopia electrònica de transmissió com a eina fonanmental en la caracterització a escala nanomètrica, complementada amb eines de sonda propera i/o tècniques relacionades.
  • Modelització: El modelat de materials en els darrers anys està sent essencial per a la comprensió dels processos que tenen lloc en ells. L'ús de codis consolidats i instal·lacions de recerca d'altes prestacions (Marenostrum at BSC, CESCA) ens ha permet una millor comprensió dels comportaments fonamentals de materials i dispositius, ja sigui des del punt de vista de les propietats en estat d'equilibri o (DFT) o en processos de conducció (NEGFF).

Responsable del grup

Membres