Universitat de Barcelona

Física nuclear teòrica i de moltes partícules en interacció

General information

Recogised research group by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes: 220408 - Líquids (vegeu 2210.18) / 220700 - Física atòmica i nuclear (vegeu 3320) / 330714 - Dispositius semiconductors (vegeu 2211.25)

Key words: 000824 - Estructura nuclear / 000196 - Astrofísica nuclear / 005365 - Helio líquido / 012097 - Física nuclear y materia condensada de muchos cuerpos / 021567 - Nanoestructuras

Thematic area: 3000 - Ciències

Further information

Research lines

    Group coordinator

    Group members