Presentació de sol·licitud d’esmenes i/o desistiment de llocs de treball en la convocatòria de concurs específic de mèrits per proveir llocs singulars de treball de personal funcionari d’administració i serveis


Descripció

Procediment de presentació de sol·licituds per esmenar motius d’exclusió, aportar documentació i/o desistir de llocs de treball en la convocatòria de concurs específic de mèrits per proveir llocs singulars de treball de personal funcionari d’administració i serveis.


Procediment telemàtic

1. Accediu al tràmit de la fase d’esmenes en el termini establert.

2. Esmeneu la documentació que escaigui i/o desistiu dels llocs de treball que considereu, d’acord amb el procediment regulat a les bases.

3. Signeu la sol·licitud electrònicament i confirmeu la presentació en el període d’esmenes.

4. Per accedir i signar electrònicament la sol·licitud, podeu fer servir un dels sistemes següents:

 • Identificació mitjançant l’autenticació UB (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema TUI (targeta universitària intel·ligent). És un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI (carnet UB definitiu), al qual s’afegeix el segell d’òrgan per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document. Vegeu la videoguia.

 • Identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant un dels certificats següents, entre d’altres, acceptats per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura VÀLid del Consorci AOC:
  • DNle: DNI electrònic
  • TCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació
  • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)

Procediment presencial

Si els documents que aporteu no són originals en format electrònic, heu d’anar al Registre del Pavelló Rosa, durant el període d’esmenes, i presentar els documents originals en paper (en cap cas, còpies compulsades).


Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud d’esmenes de documentació i/o desistiment de llocs de treball s’inicia a dos quarts de deu del matí del dia 26 de febrer de 2021 i acaba a dos quarts de deu del matí del dia 12 de març de 2021.


Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 14-05-2021