Sol·licitud telemàtica de participació en el concurs de selecció de professorat lector 2021-2022

Descripció

Per resolució del rector de data 02 de juny de 2021, es convoca el concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal, d’acord amb les bases de la convocatòria.


Accés i signatura

Per accedir i signar electrònicament el formulari de sol·licitud, podeu fer servir un dels sistemes següents:

 • Autenticació UB: Identificació mitjançant (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema TUI (targeta universitària intel·ligent). És un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI, al qual s’afegeix el segell d’òrgan per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document

 • VÀLid Identificació mitjançant un dels certificats següents, entre d’altres, acceptats per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura VÀLid del Consorci AOC:
  • DNle: DNI electrònic
  • TCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació
  • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)
  • Cl@ve: sistema unificat de claus concertades

  Excepcionalment, en el cas dels ciutadans estrangers no comunitaris que no estiguin en disposició d’obtenir qualsevol dels certificats admesos, podrán sol·licitar el formulari de sol·licitud enviant un correu electrònic a Personal Acadèmic.

Procediment telemàtic

1. Accediu al tràmit electrònic amb unes de les opcions anteriors.

2. Seleccioneu la facultat que gestiona la plaça que voleu sol·licitar.

3. Seleccioneu la plaça de lectorque us interessa. S’ha de presentar una sol·licitud per a cadascuna de les places a les quals es vol concursar.

4. Empleneu el formulari de la sol·licitud telemàtica i adjunteu la documentació següent:

 • Currículum (PDF) i acreditació dels mèrits indicats mitjançant enllaços web o còpies simples (PDF) (10 MB com a màxim).
 • Programa de l’assignatura (PDF), si ho requereix la plaça sol·licitada (10 MB com a màxim).

5. Signeu i presenteu electrònicament, en línia; la sol·licitud se signarà digitalment i quedarà registrada al registre electrònic general de la Universitat de Barcelona.

6. Rebreu un correu electrònic que acredita el registre, amb el número d’assentament, i la data i hora de presentació.

Si voleu annexar documentació o renunciar a una sol·licitud presentada, podreu fer-ho mitjançant aquest mateix tràmit electrònic.


Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 de juny de 2021 i finalitza el 22 de juny de 2021, ambdòs inclosos.


Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 9-06-2021