Targeta universitària intel·ligent (TUI)

  • *Servei
  • Gestió d'identitats
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

La TUI és una targeta intel·ligent coneguda com Carnet de la UB, que incorpora un xip que certifica les dades personals i identifica a les persones dels col·lectius Alumnes, PDI i PAS  com a membres de la Universitat i els habilita per fer algunes gestions.

En la TUI és pot incorporar el certificat digital UB,  que  és una eina perquè el professorat i el personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona pugui fer tràmits en línia i signar documents electrònicament. El certificat digital es grava al xip del carnet de la UB.

 

 

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.