Sol·licitud telemàtica de participació en el concurs de selecció de professorat lector

Descripció

Per resolució del rector de data 23 de juliol de 2020, es convoca el concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal, d’acord amb les bases de la convocatòria.


Accés i signatura

Per accedir i signar electrònicament el formulari de sol·licitud, podeu fer servir un dels sistemes següents:

 • Identificació mitjançant l’autenticació UB (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema TUI (targeta universitària intel·ligent). És un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI, al qual s’afegeix el segell d’òrgan per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document.

 • Identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant un dels certificats següents, entre d’altres, acceptats per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura VÀLid del Consorci AOC:
  • DNle: DNI electrònic
  • TCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació
  • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)

  • Per utilitzar el DNIe i la TCAT cal que disposeu d’un teclat o ordinador amb ranura per introduir el carnet. Els certificats idCAT i CERES són certificats de programari, que s’allotgen al disc dur de l’ordinador. En tot cas, s’admeten certificats personals autoritzats emesos per prestadors qualificats reconeguts a l’Estat espanyol.

 • Identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant una adreça electrònica i una clau d’ús temporal, si residiu fora de l’Estat espanyol i no esteu en disposició d’obtenir cap certificat electrònic per identificar-vos i signar.

Procediment telemàtic

1. Seleccioneu l’administració de centre que gestiona la plaça que voleu sol·licitar.

2. Seleccioneu la plaça de lector que us interessa.

3. Empleneu el formulari i adjunteu a la sol·licitud telemàtica la documentació següent:

 • DNI o NIE (en cas que us hàgiu oposat a la interoperabilitat de dades amb una altra administració pública).
 • Passaport o targeta identificativa (en cas que no tingueu DNI o NIE).
 • Currículum (PDF) i acreditació dels mèrits indicats mitjançant enllaços web o còpies simples (PDF) (10 MB com a màxim)
 • Programa de l’assignatura (PDF), si ho requereix la plaça sol·licitada (10 MB com a màxim).

4. En qualsevol moment podeu desar la sol·licitud i continuar emplenant-la més tard.

5. Quan acabeu, cliqueu el botó «Signa i registra». La sol·licitud se signarà digitalment i quedarà registrada al registre electrònic general de la Universitat de Barcelona.

6. Rebreu un correu electrònic que acredita el registre, amb el número d’assentament, i la data i hora de presentació.


Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar des del 29 de juliol fins al 25 de setembre de 2020, ambdós inclosos. A partir d’aquesta data es cancel·la el procés de sol·licitud telemàtica de participació en el concurs de selecció de professorat lector.

Segons l’article 1.2 de les bases de la convocatòria únicament als efectes d’aquesta convocatòria es considera inhàbil el mes d’agost i els períodes de tancament, d’acord amb el calendari publicat a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. Així mateix, cal tenir en compte, si escau, les possibles suspensions de terminis administratius que es puguin decretar amb motiu de la COVID-19.


Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 14-05-2021