Signatura telemàtica de contracte de professorat associat i professorat associat mèdic

Descripció

Per resolució del rector de data 23 de juny de 2020 s’ha regulat el procediment de signatura telemàtica dels contractes de professorat associat i professorat associat mèdic

Procediment

1. Heu de rebre una notificació electrònica a l’adreça electrònica institucional (@ub.edu).

A les persones que no disposin d’adreça electrònica institucional (@ub.edu) se’ls proporcionarà una per tal que puguin realitzar el tràmit.

L’adreça de correu electrònic amb què s’inicia aquest procediment s’utilitzarà per a totes les notificacions d’aquest tràmit.

2. Per accedir a la notificació, us heu d'identificar amb el vostre certificat o bé que heu de demanar un  codi d’accés amb el vostre DNI i l’adreça electrònica o número de telèfon mòbil.

3. En el cas que opteu per accedir a la notificació mitjançant el DNI i l’adreça electrònica o número de telèfon mòbil, us arribarà un codi per correu electrònic o per SMS que us ha de permetre accedir al tràmit.

4. Un cop cliqueu l’enllaç del tràmit, us ha d'aparèìxer la pàgina d'identificació UB que, com sempre, heu d'emplenar amb el vostre identificador (DNI) i la contrasenya de la UB.

5. Reviseu la documentació. En cas que no sigui correcta, hi ha una opció per refusar la signatura (per errors materials o altres) tot indicant-ne el motiu, i una altra per renunciar-hi. En cas de renúncia, es generarà un document nou que ha de signar la persona interessada.

6. Si tot és correcte, signeu el contracte amb algun dels dels sistemes de signatura següents:

- TUI (Targeta Universitària Intel·ligent) és un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contra-senya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI, al qual s’afegeix el segell d’òrgan de la UB per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document.

Aquest sistema de signatura només és vàlid per al professorat associat i associat mèdic que ja té una relació laboral vigent amb la UB, és a dir, per a les renovacions.

- DNle DNI electrònic

- TCAT Agència Catalana de Certificació

- idCAT Agència Catalana de Certificació

- CERES Certificació espanyola de persona física (Fabrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, FNMT - RCM)

Per utilitzar el DNIe i la T-Cat caldrà que disposeu d'un teclat o ordinador amb ranura per introduir el carnet.

Els certificats IdCAt i FNMT de persona física són certificats de programari, que s'allotgen al disc dur de l'ordinador.

En tot cas, s’admeten certificats personals qualificats emesos per prestadors qualificats reconeguts a l’Estat espanyol.  

7. El vicerector de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona, per delegació del rector, signa el contracte mitjançant un sistema de claus concertades basat en usuari i contrasenya que facilita la UB, prèvia comprovació de la identitat, al qual s'afegeixen un codi addicional i un segell d'òrgan de la Universitat.

8. Un cop signat el contracte pel vicerector de Personal Docent i Investigador, s'enviarà una notificació a la persona signant per tal que es pugui descarregar una còpia autèntica.

Les comunicacions electròniques es faran a través del correu electrònic de la UB, però el professorat associat i el professorat associat mèdic susceptible d'aquestes renovacions podrà donar d'alta, si ho desitja, una adreça addicional al correu @ub.edu mitjançant el Portal UB. Així rebrà les comunicacions a les dues adreces electròniques. A la pàgina d'accés al Portal UB trobareu disponible una guia breu per afegir aquesta adreça.

Manual d'usuari i Preguntes més freqüents

Consultes i incidències

Seu electrònica

  • Universitat de Barcelona - Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • adreça electrònica
  • Última actualització: 10-11-2020