Signatura telemàtica de contracte de professorat associat i professorat associat mèdic

Descripció

Per resolució del rector de data 23 de juny de 2020, es regula el procediment de signatura telemàtica dels contractes de professorat associat i professorat associat mèdic.


Procediment

1. Heu de rebre una notificació electrònica a l’adreça electrònica institucional (@ub.edu). Les persones que no en tinguin, en rebran una per poder fer el tràmit. Aquesta adreça amb què s’inicia el procediment s’utilitzarà per a totes les notificacions del tràmit.

2. Per accedir a la notificació, us heu d’identificar amb el certificat digital o bé heu de demanar un  codi d’accés amb el vostre DNI i l’adreça electrònica o número de telèfon mòbil.

3. En el cas que opteu per accedir a la notificació mitjançant el DNI i l’adreça electrònica o número de telèfon mòbil, us arribarà un codi per correu electrònic o per SMS que us ha de permetre accedir al tràmit.

4. Un cop cliqueu l’enllaç del tràmit, us ha d’aparèixer la pàgina d’identificació UB i, com sempre, hi heu de posar l’identificador (DNI) i la contrasenya.

5. Reviseu la documentació. En cas que no sigui correcta, hi ha una opció per refusar la signatura (per errors materials o d’altres) i indicar-ne el motiu, i una segona opció per renunciar-hi. En cas de renúncia, es generarà un document nou que ha de signar la persona interessada.

6. Si tot és correcte, signeu el contracte amb algun dels sistemes de signatura següents:

  • TUI (targeta universitària intel·ligent): és un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI, al qual s’afegeix el segell d’òrgan de la UB per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document. Aquest sistema de signatura només és vàlid per al professorat associat i associat mèdic que ja té una relació laboral vigent amb la UB, és a dir, per a les renovacions.
  • DNle: DNI electrònic
  • TCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT: Agència Catalana de Certificació
  • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)

Per utilitzar el DNIe i la TCAT cal que disposeu d’un teclat o ordinador amb ranura per introduir el carnet. Els certificats idCAT i CERES són certificats de programari, que s’allotgen al disc dur de l’ordinador. En tot cas, s’admeten certificats personals autoritzats emesos per prestadors qualificats reconeguts a l’Estat espanyol.

7. El vicerector de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona, per delegació del rector, signa el contracte mitjançant un sistema de claus concertades basat en un usuari i contrasenya que facilita la UB, prèvia comprovació de la identitat, al qual s’afegeixen un codi addicional i un segell d’òrgan de la Universitat.

8. Finalment, s’envia una notificació a la persona signant perquè es pugui descarregar una còpia autèntica.

Les comunicacions electròniques es fan a través del correu electrònic de la UB, però el professorat associat i el professorat associat mèdic susceptible d’aquestes renovacions pot donar d’alta, si ho desitja, una adreça addicional mitjançant el Portal UB. Així, pot rebre les comunicacions a les dues adreces electròniques. A la pàgina d’accés al Portal UB, hi ha una guia breu per afegir aquesta segona adreça.


Termini màxim de signatura de contracte

El contracte estarà disponible per a la signatura fins al dia 31 d’agost de 2020. A partir d’aquesta data es cancel·la el procés de signatura electrònica.


Més informació

  • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • Contacte
  • Última actualització: 14-05-2021