Signatura telemàtica dels contractes de professorat lector

Procediment

1. Rebreu una notificació electrònica a l’adreça electrònica institucional (@ub.edu) així com a l’adreça personal de correu electrònic que hàgiu informat en el seu moment.

2. Per accedir a la notificació, us heu d'identificar amb el vostre certificat digital o bé heu de demanar un codi d’accés, amb el vostre NIF/NIE, mitjançant l’adreça electrònica que escolliu o número de telèfon mòbil.

3. En el cas que opteu per accedir a la notificació mitjançant el NIF/NIE i l’adreça electrònica o número de telèfon mòbil, us arribarà un codi per correu electrònic, o per SMS, que us ha de permetre accedir al tràmit.

4. Un cop cliqueu l’enllaç del tràmit, us ha d’aparèixer la pàgina d'identificació UB que, com sempre, heu d'emplenar amb el vostre identificador (NIF/NIE sense lletra final) i la contrasenya de la UB.

5. Reviseu la documentació. En cas que no sigui correcta, hi ha una opció per refusar la signatura (per errors materials o altres) tot indicant-ne el motiu, i una altra per renunciar-hi. En cas de renúncia, es generarà un document nou que ha de signar la persona interessada.

6. Si tot és correcte, signeu el contracte amb algun dels sistemes de signatura següents:

- TUI (Targeta Universitària Intel·ligent) és un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contra-senya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI, al qual s’afegeix el segell d’òrgan de la UB per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document.

Aquest sistema de signatura només és vàlid per al professorat lector que ja té una relació laboral vigent amb la UB.

- DNle DNI electrònic

- TCAT Agència Catalana de Certificació

- idCAT Agència Catalana de Certificació

- CERES Certificació espanyola de persona física (Fabrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, FNMT - RCM)

Per utilitzar el DNIe i la T-Cat caldrà que disposeu d'un teclat o ordinador amb ranura per introduir el carnet.

Els certificats IdCAt i FNMT de persona física són certificats de programari, que s'allotgen al disc dur de l'ordinador.

En tot cas, s’admeten certificats personals qualificats emesos per prestadors qualificats reconeguts a l’Estat espanyol.  

7. El vicerector de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona, per delegació del rector, signa el contracte mitjançant un sistema de claus concertades basat en usuari i contrasenya que facilita la UB, prèvia comprovació de la identitat, al qual s'afegeixen un codi addicional i un segell d'òrgan de la Universitat.

8. Un cop signat el contracte pel vicerector de Personal Docent i Investigador, rebreu una notificació per descarregar-vos una còpia autèntica.

Manual d'usuari i Preguntes més freqüents

Consultes i incidències

Seu electrònica

  • Universitat de Barcelona - Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • adreça electrònica
  • Última actualització: 15-12-2020