EDICIÓ 2022

Fòrum d'Ocupació

Espai de trobada entre estudiants i entitats

Programa del fòrum Mapa del fòrum
Abante
Patrocinador Financer Auditoria, assessorament fiscal i legal
Vegeu Estand 22
Danone
Patrocinador Alimentació Fabricació de lactis i begudes
Vegeu Estand 10
Deloitte
Patrocinador Serveis professionals Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Auditoria, assessorament fiscal i legal Consultoria estratègica
Vegeu Estand 15
J&A GARRIGUES, S.L.P.
Patrocinador Jurídic Serveis legals i fiscals Auditoria, assessorament fiscal i legal Firma d'advocats
Vegeu Estand 17
KPMG
Patrocinador Serveis professionals Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Consultoria estratègica Auditoria, assessorament fiscal i legal
Vegeu Estand 19
MAZARS
Patrocinador Serveis professionals Auditoria, assessorament fiscal i legal
Vegeu Estand 02
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Sector públic Administració General de l'Estat
Vegeu Estand 06
AXA Seguros Generales S.A
Assegurances Assegurança general
Vegeu Estand 09
BDO Auditores
Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament
Vegeu Estand 08
CARREFOUR
Alimentació Altres activitats
Vegeu Estand 20
Cuatrecasas
Jurídic Firma d'advocats
Vegeu Estand 23
EY
Serveis professionals Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Auditoria, assessorament fiscal i legal Auditoria, consultoria i assessorament
Vegeu Estand 03
Grant Thornton
Jurídic Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament Auditoria, serveis d'advisory i d'advocats i assessors tributaris Consultoria estratègica
Vegeu Estand 14
Medica Scientia Innovation Research, S.L.
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 13
Plug and Play Tech center
Altres sectors Consultoria i assessorament
Vegeu Estand 11
PwC
Serveis professionals Consultoria estratègica Auditoria, assessorament fiscal i legal Auditoria, consultoria i assessorament Consultoria i assessorament
Vegeu Estand 18
SIMON-KUCHER&PARTNERS SL
Serveis professionals Consultoria estratègica
Vegeu Estand 12
Uría Menéndez
Altres sectors Serveis legals i fiscals
Vegeu Estand 01
VidaCaixa
Assegurances Altres activitats
Vegeu Estand 16
Zurich
Assegurances Assegurança general
Vegeu Estand 21
z_UB_servei Màsters de la Facultat d'Economia i Empresa
Sector públic Altres activitats
Vegeu Estand 05
z_UB_servei Oficina de Carreres Professionals
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 07
z_UB_servei Oficina de Relacions Internacionals
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 07
z_UB_servei Pla d'Acció Tutorial (PAT)
Sector públic Altres activitats
Vegeu Estand 07
z_UB_Servei Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) Universitat de Barcelona
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 04
z_UB_servei StartUB!
Activitats professionals, científiques i tècniques Altres activitats
Vegeu Estand 07
z_UB_Serveis AlumniUB
Sector públic Activitats culturals de creació, edició i divulgació
Vegeu Estand 04
z_UB_Servei_Institut de Formació Contínua IL3-Universitat de Barcelona
Vegeu Estand 04
Agència Catalana de Turisme
Sector públic Altres activitats
Vegeu Virtual
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Assegurances Assegurança general Assegurança general, vida global i agricultura
Vegeu Virtual
Cofidis
Financer Banca
Vegeu Virtual
DABA
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Virtual
Essity Spain SL
Indústria manufacturera Fabricació de paper i cartró
Vegeu Virtual
Gesdocument y Gestión S. A.
Activitats professionals, científiques i tècniques Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament
Vegeu Virtual
Innovamat Education, S.L
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Virtual