EDICIÓ 2023

Fòrum d'Ocupació

Espai de trobada entre estudiants i entitats

Programa del fòrum Actes dels patrocinadors Inscripcions als actes