EDICIÓ 2024

Fòrum d'Ocupació

Espai de trobada entre estudiants i entitats

Programa del fòrum Inscripció a les conferències dels patrocinadors Inscripció a la revisió de CV
MAZARS
Patrocinador Serveis professionals Auditoria, assessorament fiscal i legal 05 ODS Igualtat de gènere 10 ODS Reducció de les desigualtats
Vegeu Estand 15 Patrocinador
Danone
Patrocinador Alimentació Fabricació de lactis i begudes 03 ODS Salut i benestar 04 ODS Educació de qualitat 05 ODS Igualtat de gènere
Vegeu Estand 30 Patrocinador
PwC
Patrocinador Serveis professionals Consultoria estratègica Auditoria, assessorament fiscal i legal Auditoria, consultoria i assessorament Consultoria i assessorament 03 ODS Salut i benestar
Vegeu Estand 23 Patrocinador
Mango
Patrocinador Altres sectors Tèxtil 12 ODS Consum i producció responsables
Vegeu Estand 26 Patrocinador
Obramat
Patrocinador Comerç a l'engròs i al detall Productes de bricolatge 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 11 ODS Ciutats i comunitats sostenibles
Vegeu Estand 19 Patrocinador
COTY
Patrocinador Indústria manufacturera Altres activitats 05 ODS Igualtat de gènere 07 ODS Energia neta i assequible 12 ODS Consum i producció responsables
Vegeu Estand 11 Patrocinador
Deloitte
Serveis professionals Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Auditoria, assessorament fiscal i legal Consultoria estratègica 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures
Vegeu Estand 13
J&A GARRIGUES, S.L.P.
Jurídic Serveis legals i fiscals Auditoria, assessorament fiscal i legal Firma d'advocats 05 ODS Igualtat de gènere
Vegeu Estand 25
Agència Catalana de Turisme
Sector públic Altres activitats 11 ODS Ciutats i comunitats sostenibles 13 ODS Acció climàtica 17 ODS Aliança pels objectius
Vegeu Estand 33 Taula 2
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Sector públic Administració General de l'Estat 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 10 ODS Reducció de les desigualtats 16 ODS Pau, justícia i institucions sòlides
Vegeu Estand 36 Taula 5
BDO Auditores
Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament 05 ODS Igualtat de gènere 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 27
Abante
Financer Auditoria, assessorament fiscal i legal 17 ODS Aliança pels objectius
Vegeu Estand 37 Taula 6
EY
Serveis professionals Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Auditoria, assessorament fiscal i legal Auditoria, consultoria i assessorament 13 ODS Acció climàtica
Vegeu Estand 18
Essity Spain SLU
Indústria manufacturera Fabricació de paper i cartró 03 ODS Salut i benestar 05 ODS Igualtat de gènere 12 ODS Consum i producció responsables
Vegeu Estand 24
Grant Thornton
Jurídic Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament Auditoria, serveis d'advisory i d'advocats i assessors tributaris Consultoria estratègica 03 ODS Salut i benestar 05 ODS Igualtat de gènere 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 31
CARREFOUR
Alimentació Altres activitats 01 ODS Fi de la pobresa 02 ODS Fam zero 16 ODS Pau, justícia i institucions sòlides
Vegeu Estand 03
Cuatrecasas
Jurídic Firma d'advocats 03 ODS Salut i benestar 05 ODS Igualtat de gènere 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 29
Celsa Group
Siderúrgia Perfils de ferro i acer 05 ODS Igualtat de gènere 06 ODS Aigua neta i sanejament 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures
Vegeu Estand 28
GROUPE SEB IBERICA SA
Altres sectors Aparells electrodomèstics 03 ODS Salut i benestar 05 ODS Igualtat de gènere 13 ODS Acció climàtica
Vegeu Estand 40 Taula 9
BANCO SABADELL, S.A.
Financer Banca 05 ODS Igualtat de gènere 07 ODS Energia neta i assequible 03 ODS Salut i benestar
Vegeu Estand 07
TOUS
Comerç a l'engròs i al detall Altres activitats 03 ODS Salut i benestar 05 ODS Igualtat de gènere
Vegeu Estand 06
Agència Tributària de Catalunya
Sector públic Administració 05 ODS Igualtat de gènere 10 ODS Reducció de les desigualtats 13 ODS Acció climàtica
Vegeu Estand 41 Taula 10
Grupo CaixaBank
Activitats professionals, científiques i tècniques Assegurances Financer Altres sectors Administració Assegurança general Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Banca Disseny, gestió i comercialització d'assegurances de vida i plans de pensions Serveis immobiliaris Altres activitats 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 12 ODS Consum i producció responsables 17 ODS Aliança pels objectius
Vegeu Estand 10
Bové Montero y Asociados
Financer Serveis professionals Auditoria, assessorament fiscal i legal 10 ODS Reducció de les desigualtats 11 ODS Ciutats i comunitats sostenibles 13 ODS Acció climàtica
Vegeu Estand 21
KOSTAL ELECTRICA, S.A
Altres sectors Activitats professionals, científiques i tècniques Altres activitats Assessorament a empreses i solucions tecnològiques 03 ODS Salut i benestar 05 ODS Igualtat de gènere 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures
Vegeu Estand 35 Taula 4
GMS Management Solutions S.L.
Financer Serveis professionals Altres sectors Auditoria, consultoria i assessorament Banca Consultoria estratègica Consultoria i assessorament Altres activitats 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures
Vegeu Estand 22
OBN EMPRESARIAL S.L.
Jurídic Consultoria i assessorament Firma d'advocats Serveis legals i fiscals 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 42 Taula 11
GAES una marca Amplifon
Comerç a l'engròs i al detall Altres sectors Altres activitats 03 ODS Salut i benestar
Vegeu Estand 38 Taula 7
MAPFRE ESPAÑA, S.A.
Assegurances Financer Serveis professionals Assegurança general, vida global i agricultura Disseny, gestió i comercialització d'assegurances de vida i plans de pensions 01 ODS Fi de la pobresa 03 ODS Salut i benestar 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 39 Taula 8
Fundación Adecco
Altres sectors Consultoria i assessorament 01 ODS Fi de la pobresa 05 ODS Igualtat de gènere 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 43 Taula 12
WERFEN
Altres sectors Altres activitats 10 ODS Reducció de les desigualtats
Vegeu Estand 14

LACOSTE

Indústria manufacturera Altres sectors Tèxtil 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures
Vegeu Estand 20
REFRUITING SL
Alimentació Solucions per a empreses 02 ODS Fam zero 03 ODS Salut i benestar 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Estand 44 taula REFRUITING SL
Bankinter
Financer Banca 07 ODS Energia neta i assequible 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures
Vegeu Estand 17
Grupo Trébol Energía
Activitats professionals, científiques i tècniques Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament 07 ODS Energia neta i assequible 13 ODS Acció climàtica
Vegeu Estand 16
GNL RUSSELL BEDFORD
Financer Serveis professionals Auditoria, assessorament fiscal i legal Auditoria, consultoria i assessorament Auditoria, serveis d'advisory i d'advocats i assessors tributaris Consultoria estratègica Consultoria i assessorament Serveis legals i fiscals 03 ODS Salut i benestar 04 ODS Educació de qualitat 05 ODS Igualtat de gènere
Vegeu Estand 12

Talent Point

Serveis professionals Auditoria, consultoria i assessorament 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
ETL GLOBAL
Financer Jurídic Serveis professionals Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Auditoria, assessorament fiscal i legal Auditoria, consultoria i assessorament Auditoria, serveis d'advisory i d'advocats i assessors tributaris Firma d'advocats 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 13 ODS Acció climàtica 17 ODS Aliança pels objectius
Vegeu Estand 09
Celonis
Activitats professionals, científiques i tècniques Assessorament a empreses i solucions tecnològiques Consultoria estratègica Consultoria i assessorament Consultoria informàtica Solucions per a empreses 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 09 ODS Indústria, innovació i infraestructures 11 ODS Ciutats i comunitats sostenibles
Vegeu Estand 08
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS
Serveis professionals Auditoria, serveis d'advisory i d'advocats i assessors tributaris Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat 08 ODS Treball digne i creixement econòmic 16 ODS Pau, justícia i institucions sòlides
Vegeu Estand 05
Mantu
Altres sectors Consultoria informàtica 05 ODS Igualtat de gènere 10 ODS Reducció de les desigualtats 13 ODS Acció climàtica
Vegeu Estand 01
z_UB_servei Oficina de Carreres Professionals
Altres sectors Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat 05 ODS Igualtat de gènere 08 ODS Treball digne i creixement econòmic
Vegeu Servei UB A Oficina de Carreres Professionals
z_UB_servei Màsters i postgraus de formació permanent de la Facultat d'Economia i Empresa
Sector públic Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat
Vegeu Servei UB K Masters i postgraus formació permenant
z_UB_Servei Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) Universitat de Barcelona
Altres sectors Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat
Vegeu Servei UB E
z_UB_servei StartUB!
Activitats professionals, científiques i tècniques Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat 05 ODS Igualtat de gènere 17 ODS Aliança pels objectius
Vegeu Servei UB G StartUB!
z_UB_servei Oficina de Relacions Internacionals
Altres sectors Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat
Vegeu Servei UB B Oficina de Relacions Internacionals
z_UB_servei Pla d'Acció Tutorial (PAT)
Sector públic Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat
Vegeu Servei UB C Pla Acció Tutorial
z_UB_Serveis AlumniUB
Sector públic Activitats culturals de creació, edició i divulgació 04 ODS Educació de qualitat
Vegeu Servei UB J Alumni UB
z_UB_Serveis_Institut de Formació Contínua IL3-Universitat de Barcelona
Sector públic Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat 05 ODS Igualtat de gènere
Vegeu Servei UB I IL3
Z_UB_servei Unitat d'Igualtat
Sector públic Altres activitats 05 ODS Igualtat de gènere
Vegeu Servei UB D Unitat Igualtat
Z_Universitat de Barcelona Observatori de l'Estudiant
Sector públic Activitats culturals de creació, edició i divulgació 04 ODS Educació de qualitat
Vegeu Servei UB H Observatori Estudiant

z_UB_servei BEQUES I AJUTS A L'ESTUDIANT

Altres sectors Altres activitats 04 ODS Educació de qualitat 05 ODS Igualtat de gènere 10 ODS Reducció de les desigualtats
Vegeu Servei UB L Beques UB