Nexes Interculturals de Joves per Europa

Nexes Interculturals de Joves per Europa
Financer Banca Estand 07

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

Missió: Promoure una transformació social i sostenible a través de l'educació per la pau i la justícia global, entenent la diversitat com a riquesa.

 

Visió: Seguir sent referents locals i internacionals en projectes i serveis que fomenten la mobilitat internacional, la formació, l'assessorament, l'educació no formal i la cultura de pau.

 

Valors: Justícia Global, Participació Activa, Sostenibilitat, Creativitat, Cooperació, Apoderament.

 

 


Oportunitats de pràctiques i laborals

TIPUS DE COL·LABORACIÓ

·                    Estudiant en pràctiques

·                    Desenvolupament de Treball Final de Grau                        

·                    Pràctiques + Treball Final de Grau           

·                    Desenvolupament de Treball Final de Màster    

·                    Pràctiques + Treball Final de Màster

·                    Voluntariat