EDICIÓ 2023

Fòrum Social

Espai de trobada entre estudiants i entitats

Programa del fòrum Mapa del fòrum
AFEV
Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 06
AMEC
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Virtual
AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN ONG
Serveis professionals Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 02
Càritas Diocesana de Barcelona
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 07
Cruz Roja
Serveis professionals Altres sectors Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 09
Emprendedor: Sustainability Worldwide Center 2050
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 03
FPautocupació
Activitats professionals, científiques i tècniques Altres activitats
Vegeu Estand 05
Fundació CARES / E.I CODEC
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Virtual
Fundació Món-3
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 04
Fundació Sant Joan de Deu
Activitats professionals, científiques i tècniques Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 11
Fundació Solidaritat UB
Altres sectors Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 04
Nexes Interculturals de Joves per Europa
Altres sectors Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 12
Oiko Crèdit
Financer Banca
Vegeu Estand 01
SECOT bcn
Altres sectors Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 08
Servei UB Alumni
Serveis professionals Administració
Vegeu Estand 21
Servei UB Institut de Formació Contínua, IL3-UB
Activitats professionals, científiques i tècniques Estudi de mercat i realització d'enquestes d'opinió pública Altres activitats
Vegeu Estand 20
Servei UB Oficina de Màsters UB Business
Serveis professionals Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 19

Servei UB PAT

Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 18
Servei UB StartUB!
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Virtual
Servei UB Unitat d'Igualtat
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 13
Servei UB-Observatòri de l'estudiant
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 17
Servei UB_Oficina de Carreres Professionals
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 14
Servei Ub_Oficina de Relacions Internacional ORI_UB
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 15
Servei UB_SAE - SOC
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Estand 16
SOM  UB (ESTUDIANTS
Altres sectors Altres activitats
Vegeu Virtual
TANDEM SOCIAL, SCCL
Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Estand 10
Calidoscoop
Serveis professionals Solucions per a empreses
Vegeu Virtual
Coopcat
Tercer sector, cooperatives i ong Consultoria i assessorament
Vegeu Virtual

Expedienta

Serveis professionals Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats
Vegeu Virtual
FETS
Assegurances Financer Banca
Vegeu Virtual
LABCOOP
Tercer sector, cooperatives i ong Consultoria i assessorament
Vegeu Virtual