Fundació CARES / E.I CODEC

Fundació CARES / E.I CODEC
Altres sectors Altres activitats Estand 06

Fundació CARES és un Centre Especial de Treball sense ànim de lucre promogut per CILSA, la ZAL del Port de Barcelona, i constituït l'any 1998.

CARES és l'acrònim de Centres d'Alt Rendiment Empresarial i Social i resumeix els valors essencials de l'entitat: la determinació en l'ajuda a les persones en el seu procés d'integració global i l'orientació cap a l'assoliment de l'excel·lència en l'activitat professional.

Oportunitats de pràctiques i laborals

Tipus de oportunitats 

Estudiant en pràctiques

X

Desenvolupament de Treball Final de Grau

X

Pràctiques + Treball Final de Grau

X

Desenvolupament de Treball Final de Màster

X

Pràctiques + Treball Final de Màster

X

Voluntariat

X