Fundació Món-3

Fundació Món-3
Altres sectors Altres activitats Estand 04

Objectius:

La Fundació Món-3 centra les seves bases d’actuació i els seus principis fonamentals en la transferència de recursos econòmics i tecnològics a les organitzacions del Sud, el l’apoderament de les seves poblacions i en l’establiment d’un partenariat horitzontal corresponsable, per donar suport a la posada en marxa de processos de desenvolupament autocentrats, sostenibles ecològicament i que promoguin la justícia social. Simultàniament, i d’acord amb el seu caràcter marcadament universitari, Mon-3 du a terme accions de formació a tots els nivells, sensibilització de la població del Nord i denúncia  de les situacions d'injustícia que es viuen en el Sud. Destaquem, en aquest sentit, l’organització del màster en Globalització, Desenvolupament i Cooperació (UB) des de fa més de 30 anys.

 

Projectes de cooperació:

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis IIª FASE (Senegal).

Projecte per a l'apoderament econòmic de les dones rurals productores de mantega de karité en el cercle de Kadiolo (Mali)

Oportunitats de pràctiques i laborals

Tipus de col.laboració

  • Estudiant en pràctiques X  
  • Desenvolupament de Treball Final de Grau X  
  • Pràctiques + Treball Final de Grau X  
  • Desenvolupament de Treball Final de Màster X  
  • Pràctiques + Treball Final de Màster X  
  • Voluntariat x