AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN ONG

AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN ONG
Serveis professionals Altres sectors Altres activitats Estand 02

Descripció:

Amèrica, Espanya, Solidaritat i Cooperació, AESCO, som una organització sense ànim de lucre, creada el 1991 i declarada d'utilitat pública. Va ser constituïda amb el propòsit de fomentar la solidaritat mitjançant projectes de cooperació al desenvolupament entre Europa i Amèrica Llatina.

Actualment, comptem amb una projecció significativa com a dinamitzadors de la xarxa de migrants, treballant per una integració respectuosa. Així mateix, promovem programes dacció social adreçats a persones en situació de vulnerabilitat.

https://ong-aesco.org/

Oportunitats de pràctiques i laborals
Per al vostre programa de pràctiques i voluntariat busquem alumne/a per al servei gratuït d'assessoria jurídica i programes de cooperació i desenvolupament a Amèrica Llatina, dirigit a població en risc d'exclusió a la ciutat de Barcelona.

Important que tingui clar el treball del tercer sector.

Les pràctiques extracurriculars serveixen per a l'aprenentatge dels estudiants més enllà dels seus estudis, a més, aquestes pràctiques queden reflectides al suplement europeu del títol del grau/màster
Descripció del problema o necessitat a resoldre
els programes i projectes desenvolupats del tercer sector no npossible sense el suport i col·laboració dels estudiants en voluntariats.


Estudiant en pràctiques X            

Voluntariat         X