Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Beques de pràctiques a l'AIReF

Convocatòria de beques de pràctiques acadèmiques externes per a estudiants de la Universitat de Barcelona per anar a fer pràctiques a l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), per al foment de la formació i la investigació en l'àmbit de l'anàlisi econòmica i pressupostària per a l'estabilitat i sostenibilitat fiscal.

 

Programes i ajuts

Els ajuts s’articularan a través de dos programes de beques:

  • Programa de Formació: el seu objectiu formatiu estarà relacionat amb el treball desenvolupat per les diferents Divisions de l’AIReF. La dotació serà de 1.150 euros/mes bruts per alumne.
  • Programa d’Investigació: té un contingut notablement acadèmic i vinculat a projectes específics. La dotació serà de 1.500 euros/mes bruts per alumne.

 

Vegeu els perfils del Programa de Formació Vegeu els perfils del Programa d'Investigació

 

 

Durada de les pràctiques

Les pràctiques tindran una durada de 12 mesos, i s’iniciaran a partir de l’1 de setembre de 2021.

 

Lloc de les pràctiques

Aquestes pràctiques es duran a terme a Madrid.

 

Destinataris i requisits dels estudiants

Els candidats han de complir amb un dels següents requisits per aspirar a una de les deu beques convocades.

  1. - Estudiants de darrer curs dels ensenyaments de Grau, Llicenciatura o Enginyeria.
  2. - Títol de Grau, Llicenciat o Enginyer amb una antiguitat màxima de dos anys i continuar matriculat en algun ensenyament de la Universitat de Barcelona.
  3. - Estar matriculat en algun programa oficial de màster o doctorat en Economia o qualsevol altre ensenyament relacionat amb l’activitat de l’AIReF.
  4. - Títol de màster o doctor en els darrers tres anys, i continuar matriculat en algun ensenyament de la Universitat de Barcelona.

 

En tots els casos, els candidats hauran d’estar matriculats en algun ensenyament de la Universitat de Barcelona durant el període de les pràctiques, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022.

 

Termini de preinscripció

El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 18 de juny de 2021 inclòs.
Els alumnes podran escollir fins a tres places en total, entre les de formació i investigació.
Caldrà adjuntar obligatòriament el currículum vitae, una carta de motivació i l'expedient acadèmic.

 

Formulari de sol·licitud

Inscripcions tancades

 

Documents relacionats per consultar

 

 

excel HUBc BKC