Arqueologia: viatge al passat

Aquesta activitat vol donar a conèixer la nova professió d'arqueòleg. Els alumnes podran conèixer les metodologies pròpies de l'arqueologia i les tècniques més innovadores d'aquesta disciplina.

Una disciplina que va néixer al segle XIX i que es consolida com una professió del segle XXI. Farem un joc de descobertes i visitarem els laboratoris d'arqueologia on veurem en directe com s'investiga.

Durant l'activitat es realitzarà un joc per a posar en pràctica les habilitats detectivesques dels participants. Aquest joc consistirà en esbrinar, a partir de les deixalles, quantes persones les han generat, l'edat i el sexe, el nivell social, el país de procedència, una cronologia, etcètera. I després es trasllada el cas a les restes arqueològiques d'una casa ibèrica per tal d'entendre els mecanismes del treball arqueològic.

També es visitaran els laboratoris d'Arqueologia de la facultat de Geografia i Història de la UB.

Laboratori d'Arqueologia

Lloc i accés

Facultat de Geografia i Història
c. Montalegre, 6
08001 Barcelona (com arribar-hi)

Dates i horaris

Abril - maig de 2021 (falta concretar les dates)

L'horari és de 10.30 a 13 hores.

Adreçat a

Alumnes de batxillerat.

Capacitat: 30 alumnes (mínima assistència de 10 alumnes)

L'import de l'activitat és de 3 euros per estudiant.

Per formalitzar la inscripció, cada centre admès haurà abonar 3 euros per alumne al compte ES61-2100-3642-13-2200076957 de "La Caixa", indicant la paraula ARQUEOLOGIA i el nom del centre de secundària.

Si necessiteu factura, i degut a la normativa de tancament comptable de la UB, és indispensable fer el pagament abans del 3 de desembre de 2021 (per poder emetre factura dins l’exercici 2021) o després del 7 de gener de 2022 (per emetre factura a l’exercici 2022) i sol·licitar-ho per correu electrònic a sae.organitzacio@ub.edu on s'especifiqui:

  • La raó social del centre de secundària,
  • L’adreça postal del centre de secundària,
  • El Número d'Identificació Fiscal (NIF), i,
  • Una adreça de correu electrònic de contacte.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

  • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
  • Si es renuncia a la plaça adjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
  • Per malaltia degudament justificada.

Qualsevol tipus de sol·licitud de renúncia i/o devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

Per fer la inscripció i concretar una data heu de contactar amb el coordinador de l'activitat (F. Javier López Cachero) a través del correu electrònic (xavierlopez@ub.edu)

Les sessions s'assignaran per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds.