Olimpíada de Geografia

L'Olimpíada de Geografia és una iniciativa del Col·legi de Geògrafs i el Departament de Geografia de la UB a fi de promoure l'interès dels alumnes de 2n de batxillerat per la Geografia, els seus estudis i les seves sortides professionals.

Aquesta activitat també preveu fomentar les relacions entre els centres de secundària, la Universitat, el Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) patrocina l'esdeveniment amb la cessió d'obsequis per als premiats.

Olimpiada de Geografia

Lloc i accés

Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
Barcelona

Dates i horaris

Dimecres 9 de març de 2022 a les 9.30 hores.

Adreçat a

Alumnes matriculats a segon de batxillerat, que cursin l'assignatura de Geografia durant el curs 2021-2022.

9.30 hores.
Recepció i benvinguda dels participants. Presentació de la Facultat de Geografia i Història (Vicedegà acadèmic), del Grau de
Geografia (Cap d’Estudis) i de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

10 hores.
Prova de coneixements geogràfics.

11 hores.
Tallers divulgatius de la geografia.

12 hores.
Descans

13 hores.
Lliurament de premis i comiat dels participants.

14 hores.
Fi de la 13a edició de l'Olimpíada de geografia.

 

Les preguntes estaran quelcom relaciones amb el contingut de l’assignatura de Geografia de 2n de batxillerat.

Seran 50 preguntes amb múltiples respostes que podran contenir gràfics, imatges i mapes (respostes correctes 1 punt, respostes incorrectes -0,1 punts i en blanc 0 punts).

La duració de la prova és de 45 minuts

Activitat gratuïta.

 

Les tres millors puntuacions de la prova seran els guanyadors i rebran un obsequi per part de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Departament de Geografia de la UB i el Col·legi de Geògrafs de Catalunya, i podran participar a la Fase Estatal (XIII Olimpiadas de Geografía 2022) que se celebrarà a començament d'abril a Miraflores de la Sierra (Comunitat de Madrid) amb allotjament i manutenció coberta.

Els tres centres que obtinguin la qualificació mitjana més elevada (un mínim de 3 participants per centre) també rebran un
premi.

Hi haurà certificats de participació per a tot l’alumnat inscrit.

Inscripció tancada. S'han cobert totes les places.

La participació és a títol individual i poden presentar-se fins a un màxim de set alumnes per centre de secundària. Han de ser alumnes de 2n de batxillerat que estiguin cursant enguany l'assignatura de Geografia.

En la inscripció, cada participant, s'ha d'apuntar a un dels cinc tallers que s'ofereixen (dos alumnes com a màxim d'un mateix centre en un mateix taller).

Hi ha 80 places disponibles per participar en l'olimpíada, s’acceptaran les inscripcions per ordre d’arribada fins el 28 de febrer o abans si s’omplen les places disponibles.