Physis - Campus d'estiu de física

Physis consta de cinc sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació plenàries i realitzen pràctiques amb participació activa en grups reduïts dins els laboratoris del nostre centre.

Totes les activitats programades aborden temes de màxima actualitat dels camps de la meteorologia i climatologia, astrofísica i cosmologia, partícules elementals, relativitat, quàntica, nous materials, superconductivitat, estat sòlid i tecnologia electrònica.

Campus Physis

Education

Lloc i accés

Facultat de Física 
Mart í i Franqués, 1
08028 Barcelona (com arribar-hi)

El punt de trobada de tots els dies serà l'Atri Solar de la facultat. Es prega puntualitat.

Dates i horaris

Edició 2020 anul·lada degut a la Covid19.

L'activitat està limitada a 90 places.

Adreçat a

Estudiants de primer de batxillerat (els alumnes han d'haver cursat i aprovat 1r de batxillerat durant el curs 2018-2019)

Horari de les conferències plenàries: de dilluns a divendres, de 9.30 a 10.30 hores. Lloc: Aula Magna Eduard Fontserè.

Horari de les sessions pràctiques: de dilluns a divendres, d'11 a 13.30 hores. Lloc: diversos laboratoris del centre.

 

Conferències plenàries (idioma català/castellà)

 • Dilluns, 17 de juny: , LHC: La guerra de la matèria i antimatèria, a càrrec del Dr. Eugeni Graugés del departament de Física Quàntica i Astrofísica.
 • Dimarts, 18 de juny: El descobriment del LED blau i les conseqüències aplicades, a càrrec del Dr. Joan Esteve del departament de Física Aplicada.
 • Dimecres, 19 de juny: Biofísica: com explorar la Física a través de la Biologia, a càrrec de la Dra. Marta Ibañes del departament de Física de la Matèria Condensada.
 • Dijous, 20 de juny: La vida a l'oceà còsmic, a càrrec del Dr. Josep Maria Solanes del departament de Física Quàntica i Astrofísica.
 • Divendres, 21 de juny: Canvi climàtic: certeses i incerteses, a càrrec de la Dra. Carme Llasat del departament de Física Aplicada.

 

Sessions pràctiques

 • Explorant l'univers.
 • Tecnologia electrònica.
 • Electromagnetisme i superconductivitat.
 • Làsers i holografia.
 • Joc de "drons".

>>> L'accés a les sessions pràctiques es farà de forma rotatòria i en grups reduïts.

El preu de l'activitat és de 30 euros.

Els alumnes admesos hauran de realitzar el pagament dels 30 euros entre el 5 i el 14 de juny (ambdós inclosos) fent un ingrés al compte ES61 2100-3642-13-2200076957 de BankCaixa, en què s'ha d'indicar la referència "PHYSIS" i el nom complert de l'alumne/a.

Si heu de demanar una factura, cal sol·licitar-la en el moment de realitzar el pagament i adjuntar el justificant del pagament de l’activitat. Per poder emetre la factura, és necessari que envieu un correu electrònic a sae.organitzacio@ub.edu on s'especifiqui:

 • La raó social del centre de secundària,
 • L’adreça postal del centre de secundària,
 • El Número d'Identificació Fiscal (NIF), i,
 • Una adreça de correu electrònic de contacte.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
 • Si es renuncia a la plaça adjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
 • Per malaltia degudament justificada. S'ha de comunicar com a termini màxim l'endemà de la finalització de l'activitat.

Qualsevol tipus de sol·licitud de renúncia i/o devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

Edició 2020 anul·lada degut a la Covid19.