CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy - centre adscrit

El CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality ang Gastronomy és un centre adscrit a la UB, i ofereix 2 ensenyaments de grau, juntament amb màsters universitaris, i màsters i postgraus propis.