Facultat de Belles Arts

La Facultat de Belles Arts forma part del Campus Diagonal - Portal del Coneixement i ofereix 3 ensenyaments de grau, a més de màsters universitaris, màsters i postgraus propis, i programes de doctorat.