Conservació - Restauració de Béns Culturals

Si t’interessa la preservació i la restauració del patrimoni cultural, aquest és el teu grau. Tindràs formació a tots els nivells per desenvolupar tasques com l’examen, el diagnòstic, la documentació o la conservació preventiva i curativa de béns culturals.
Conservació - Restauració de Béns Culturals
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Arts i Humanitats
Nota de tall de 2022
7,778 (primera assignació)
5,598 (última assignació)