Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està distribuïda en dos campus: el Campus de Medicina - Clínic August Pi i Sunyer i el Campus de Bellvitge, i ofereix 7 ensenyaments de grau, a més de màsters universitaris, màsters i postgraus propis, i programes de doctorat.