Medicina

La Universitat de Barcelona té una llarga tradició formant metges caracteritzada per l’excel·lència. A banda del vessant teòric, el grau fa una gran aposta pel component pràctic mitjançant estades en centres d’atenció primària i especialitzada.
Medicina
Crèdits ECTS
360
Branca del coneixement
Ciències de la Salut
Nota de tall de 2022
13,086 (Campus Bellvitge)
13,240 (Campus Clínic)