Estadística

És un grau impartit conjuntament amb la UPC. La ciència en dades (data science) està cada cop més sol·licitada, tant en l’àmbit empresarial com en l’institucional, en camps tan punters com el big data, la business intelligence o el machine learning.
Estadística
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Nota de tall de 2022
11,218 (primera assignació)
11,030 (última assignació)