Geografia i Canvi Global

Aquest grau et proporcionarà una formació sòlida que t’aportarà coneixements bàsics de geografia, com també tècniques d’anàlisi necessàries per treballar com a geògraf.
Geografia i Canvi Global
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Nota de tall de 2022
5,000 (primera assignació)
5,000 (última assignació)