Inici octubre 2021 

EXPERT EN HIPNOSI CLÍNICA

Curs 2021-2022

 

17ª Promoció – Presencial i/o retransmissió en directe (streaming)

El curs d’Expert en Hipnosi Clínica ofereix un programa de 15 ECTS de formació bàsica en les tècniques i fonamentació psicològica de la hipnosi per a ésser emprada com a procediment coadjuvant en la intervenció terapèutica en els diferents problemes de salut (física i mental) i benestar personal.

La hipnosi com a procediment terapèutic es coneix des de l’antiguitat, i des de finals del segle XIX va ser reconeguda com a tal. Des d’aleshores, han sorgit un bon nombre de societats científiques, revistes, incomptables estudis teòrics i empírics, llibres, i articles per part de metges (sovint psiquiatres) i psicòlegs que s’han especialitzat en el seu estudi. Concretament, en els darrers vint anys hi ha un bon nombre d’estudis controlats que demostren empíricament la utilitat, ja coneguda des de fa mil·lenis, de la hipnosi en diferents problemes clínics (dolor, ansietat, tabaquisme, etc.).

El rigor amb que s’ha escollit al professorat del curs, molts d’ells professors universitaris de prestigi internacional, i la selecció dels continguts s’orienta precisament a configurar una proposta seriosa i compromesa amb l’aspecte més clínic i empíric de la hipnosi. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració amb l’Institut Milton H. Erickson de Barcelona, associat al The Milton H. Erickson Foundation de Phoenix, Arizona (Estats Units) que gaudeix de gran prestigi en l’àmbit internacional.

El curs s’impartirà d’octubre de 2021 a juliol de 2022, amb un total de 150 hores impartides en diferents seminaris monogràfics. Aquests seminaris es realitzaran en caps de setmana aproximadament cada tres setmanes.

Lloc:

Aulari de la Facultat de Psicologia, Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (Campus Mundet) o altres llocs a especificar d’acord amb les característiques de cada activitat.

Horari:

Divendres: 16 a 20 h

Dissabte: 9:30 a 14 h i 15:30 a 19 h

El caps de setmana de tres dies inclouen el diumenge de 10 a 14 h

Idiomes lectius:

Els alumnes poden participar en català o castellà, els professors ho faran en castellà, excepte el Dr. Del Castello y el Dr. Loriedo que ho faràn en italià amb traducció consecutiva al castellà.

DOCÈNCIA I AVALUACIÓ 

El curs està organitzat en 12 seminaris monogràfics que tracten diferents aspectes de la hipnosi clínica o de les seves aplicacions.

A més a més de l’assistència, els diferents professors proposaran tasques i/o treballs que l’alumne haurà de realitzar i lliurar en les dates establertes. Així com la realització d’un Treball Final Tutoritzat (0,5 credits).

L’acompliment satisfactori d’aquests requisits donarà lloc a un títol d’Expert.

PLA D’ESTUDIS

Seminaris monogràfics 

Presentació del curs. Història de la hipnosi (22 octubre)

Dr Guilem Feixas, Director del postgrau, Universitat de Barcelona.

Principis bàsics de la hipnosi clínica (23 octubre)

Dra. M. José Serrano, Universitat Rovira i Virgili, Sociedad para el Avance de la Hipnosis Experimental Aplicada (AAHEA).

La hipnosi ericksoniana (12-13 novembre)

Javier Vilches. Instituto Erickson Huelva.

La comunicació hipnòtico-suggestiva (26-27 novembre)

Agustí Camino, Institut Milton Erickson de Barcelona.

La hipnosi en els tractaments psicosomàtics. L’autohipnosi (17-18-19 desembre)

Dr. Dirk Revenstorf, Universitat de Tübingen, Alemania.

L’ús de la hipnosi en psicoteràpies cognitives (21 gener)

Dr Guilem Feixas, Universitat de Barcelona.

Hipnosi en el tractament de l’ansietat i els trastorns d’alimentació (22 gener)

Dr. Xavier Pellicer, Centre Mèdic Teknon, Barcelona.

 

Estratègies d’hipnosi en psicoteràpia (4-5-6 febrer)

Agustí Camino, Institut Milton Erickson de Barcelona.

La hipnosi en el tractament del dolor (25-26 febrer)

Dr. Antoni Castel, Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Hipnosi online (18-19 març)

Ennio Ammendola, Milton Erickson Institute de Nueva York. 

Salvatore Antonio Palumbo, Milton Erickson Institute de la Sicilia. 

Dr. Emanuele del Castello, Milton H. Erickson Institute de Capua.  

Agustí Camino, Institut Milton Erickson de Barcelona.

Hipnosi desperta i tabaquisme (29-30 abril)

Dr. Antonio Capafons, Universitat de València.

La hipnosi autobiogràfica (13-14 maig)

Dr. Emanuele Del Castello, Milton H. Erickson Institute de Capua, Itàlia.

Hipnoterapia ultrabreu dels trastorns conversius (3-4 juny)

Raffaele Tuccillo, Centre de Teràpia Cognitiva.

Agustí Camino, Institut Milton Erickson de Barcelona.

Anàlisi i supervisió de casos (17-18 juny)

Agustí Camino, Institut Milton H. Erickson de Barcelona.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Requisits:

Llicenciatura o Grau en Psicologia o Medicina i Diplomatura o Grau en Infermeria o Fisioteràpia (o menys d’un 10% de crèdits pendents).

Places:

20 atorgades d’acord amb els mèrits expressats en el currículum, si és necessari es realitzarà una entrevista personal. (Es valorarà l’ordre d’inscripció).

Preinscripció:

Període: OBERTA

Documentació: fotocòpia compulsada del títol, Currículum, 2 fotografies i fotocòpia del DNI

Lloc: Secretaria del Curs

Matrícula:

Període: setembre – octubre 2021

Preu de la matrícula: 1.950 € (taxes de gestió acadèmica de la Universitat de Barcelona no incloses)

Lloc de matriculació: Secretaria del Curs

 

Assegurances:

Tots els alumnes, a excepció d’aquells que ja tinguin contractada de manera permanent una pòlissa per compte propi, hauran de subscriure obligatòriament la pòlissa d’assegurances que figura en la matrícula oficial

 

 

DIRECCIÓ I SECRETARIA DEL CURS

Dirección: Dr. Guillem Feixas i Bàrbara Casamor

Universitat de Barcelona

gfeixas@ub.edu / bcasamor@ub.edu

Secretaria del Curs:

Contactar per email a bcasamor@ub.edu

Vols saber més del curs?

DESCARREGA PDF

CONTACTE

DIRECCIÓ DEL CURS

Dr. Guillem Feixas Viaplana, 
Universitat de Barcelona
gfeixas@ub.edu
(+34) 93 312.51.00

Bàrbara Casamor Bartolí
Universitat de Barcelona
bcasamor@ub.edu

SECRETARIA

Informació, preinscripció  i matrícula: 
Bàrbara Casamor Bartolí
bcasamor@ub.edu

 

 

  He llegit i accepto la Política de privacitat

  CAMPUS MUNDET
  Facultad de Psicología.
  Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología.
  Sección de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Despacho 3601 B
  Paseo de Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona