Contacte

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Bústia de consultes sobre Idiomes B2”, titularitat de la Universitat de Barcelona, les finalitats principals del qual són respondre a les consultes formulades per aquelles persones interessades en obtenir informació d’activitats formatives i acadèmiques. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu.