Title: Ajut de la Modalitat A del subprograma d’estades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers.
Author: Albert Romano  Rodriguez
Type: Ajut
Official code: PRX19/00516
Resolution year: 2019

Funded by: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 

Menú