Institut de Nanociència
i Nanotecnologia

Universitat de Barcelona

Àmbits de recerca

1.

NanoMet

Modeling, Simulation and Nanoscopic Methods

Coordinació: Dra. Francesca Peiró Martínez

Aquest àmbit de recerca desenvolupa instrumentació i metodologia (incloent eines teòriques i experimentals) per tal de caracteritzar nanoestructures i nanosistemes de qualsevol naturalesa:

A.- NanobioInteraccions: interaccions entre sistemes biològics i nanoscòpics.

B.- Fenòmens relacionats amb el confinament: reactivitat, magnetisme, optoelectrònica i fotònica quàntica.

C.- Transport i conducció.

D.- Efectes de superfície.

E.- Estructura electrònica i excitacions.

F.- Condensats de Bose-Einstein i gasos confinats quàntics.

G.- Microscòpia electrònica avançada (EFM, TEM, STM, EELS, EDS)

H.- Desenvolupament d’instrumentació i metodologia en microscòpia electrònica.

2.

NanoBio

Nanobioscience, Nanobiomechanics and BioNanotechnology

Coordinació: Dra. Núria Gavara Casas

Aquesta àrea de recerca estudia els patrons organitzatius observables en les estructures moleculars que controlen i governen els sistemes biològics tant a escala cel·lular com molecular. La seva aplicació més rellevant és la de desenvolupar tècniques i dispositius destinats a la prevenció i diagnòstic en nanomedicina.

A.- Funcionalització de superfícies.

B.- Biomecànica cel·lular i molecular

C.- Estructures i sistemes biomimètics

D.- Nanofluídica i nanorobòtica. Nanomotors.

E.- Diagnòstic en nanomedicina: marcatge i observació molecular

F.- Nanobiosensors; Xips d’ADN i proteïnes; laboratori en xip “lab on a chip”.

3.

NanoPharmaMed

Nanopharmaceutics and Nanomedicine (NanoPharmaMed)

 

Coordinació: Dra. M. José García Celma

Aquesta àrea té com objectiu desenvolupar sistemes nanoestructurats per a l’alliberament controlat de medicaments i millorar l’eficiència terapèutica dels medicaments quan s’administren per tractar malalties.

A.- Sistemes nanoestructurats per a l’alliberament controlat de medicaments. Nanocàpsules.

B.- Interacció de sistemes nanoestructurats amb estructures biològiques.

C.- Biodisponibilitat, toxicitat i eficiència terapèutica de sistemes nanoestructurats.

D.- Vectors no virals. Teràpia gènica. Farmacogenòmica i nutrigenòmica.

E.- Interiorització molecular, marcatge molecular i desintoxicació.

4.

NanoMagnetics

Nanomagnetism and Spintronics

 

Coordinació: Dr. Xavier Batlle Gelabert

L’àrea té com objectiu desenvolupar nous sistemes d’emmagatzematge i processament d’informació a escala nanoscòpica per al processament d’informació. També es dedica a l’estudi de nous fenòmens que apareixen a la mida nanomètrica per a la implementació de dispositius innovadors d’aplicació en salut, energia sostenible, medi ambient, alimentació saludable i seguretat. També participa en la preparació i estudi de nanoimants moleculars multifuncionals per a l’espintrònica i la informàtica quàntica.

A.- Nanopartícules magnètiques i imants d’una sola molècula.

B.- Processos dinàmics en nanomagnetisme i interacció amb microones.

C.- Electrònica magnètica.

D.- Bits quàntics moleculars basats en spin i portes quàntiques per a computació quàntica.

5.

NanoPhotoElectro

Nanoelectronics, Nano-optics and Nanophotonics

 

Coordinació: Dr. Martí Duocastella Solà

Aquest àmbit es centre en l’estudi i explotació a nanoescala de la interacció de propietats elèctriques, magnètiques i òptiques per al disseny de nanosistemes funcionals.

A.- NEMS (Sistemes nanoelectromecànics).

B.- Nanodispositius, nanosensors i nanosistemes electrònics, optoelectrònica i fotònica. Cristalls fotònics.

6.

NanosMat

Nanostructured materials

 

Coordinació: Dr. Enric Bertran Serra

Aquesta àrea de recerca té com objectiu desenvolupar nous materials nanoestructurats o millorar les propietats dels materials existents. Aquesta línia també inclou investigació fronterera del coneixement en tècniques de caracterització i eines de manipulació a escala nanomètrica (com microscopies electròniques i de sonda, anàlisi de superfícies o caracterització espectroscòpica i magnètica).

A.- Síntesi, nanofabricació i nanomanipulació.

B.- Capes primes, multicapes nanoestructurades i recobriments.

C.- Nanopartícules, gels, nanofibres, nanovares, nanofils i nanotubs.

D.- òxids metàl·lics nanoestructurats.

E.- Materials mesoporosos i nanopatrons.

7.

NanoEnergy

Nanoenergy: Production and Storage

 

Coordinació: Dr. Narcis Homs Martí

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és l’aplicació de nanomaterials a la producció i emmagatzematge d’energia per superar els límits d’eficiència, vida útil en termes d’economia circular.

A.- Nanoestructures catalítiques per a la producció d’energia. Piles de combustible.

B.- Nanomaterials per a cèl·lules solars i processos fotocatalítics.

C.- Sistemes nanoestructurats d’emmagatzematge d’energia.

Menú