Title: Ajut per incentivar i consolidar la recerca d’excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2018.
Author: Juan Daniel Prades  Garcia
Type: Ajut
Official code:
Resolution year: 2018

Funded by: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

 

Menú