Presentació

El nostre grup de recerca en Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut i Promoció del Benestar (reconegut per la Generalitat de Catalunya: 2021 SGR 00666) té com a objectiu avançar en el coneixement i l’augment de la qualitat de les intervencions psicològiques en les àrees de la salut mental i física. Amb aquesta finalitat, hem adaptat i validat instruments per a l’avaluació dels resultats d’aquestes intervencions (per exemple, CORE-OM) que ara poden ser utilitzats per altres investigadors i professionals.

Prestem especial atenció a l’estudi dels processos d’identitat, conflictes cognitius, i el seu paper en el procés de canvi. Amb aquest objectiu, els constructes personals i les teories d’autoregulació (tots dos basats en l’epistemologia constructivista) han estat una important font d’inspiració per a la implementació, tant en la investigació i la pràctica. El nostre treball es porta a terme utilitzant mètodes derivats d’aquests enfocaments, com el text o l’anàlisi de contingut i de la Tècnica de Graella (RGT), una tècnica amb la qual es poden identificar conflictes en l’estructura cognitiva dels entrevistats. Aquests conflictes (o dilemes) sovint es converteixen en un obstacle per al desenvolupament personal o el progrés, ja sigui en la vida o en la psicoteràpia.

Amb aquests mètodes s’han estudiat les estructures cognitives de les persones de diferents condicions (per exemple, depressió, trastorns de l’alimentació, la fibromiàlgia, les víctimes de la violència de parella) i els van comparar amb mostres de la comunitat i els estudiants.

També hem creat alguns manuals de teràpia per a aquestes intervencions derivades de les teories anteriorment esmentades amb potencial per a la innovació i els van comparar (en termes de la seva eficàcia i utilitat) amb altres com la teràpia de comportament cognitiu en assaigs clínics aleatoris. Ara es farà un d’aquests assajos dirigits símptomes depressius dels pacients amb fibromiàlgia. En ell es compara l’eficàcia de la formulació de casos sistemàtic basat en la teràpia de constructes personals amb la basada en la teràpia cognitiva conductual.

Una línia complementària d’investigació explora els processos de construcció en parelles i famílies, i el seu paper en la teràpia de parella / familiar sistèmica.