V Festa de la Ciència UB

Jocs de grafs i jocs d’estratègia

Facultat de Matemàtiques i Informàtica

 

Una de les branques de les matemàtiques, i també de la informàtica, és l’estudi de la teoria de grafs. Un graf és aquella estructura matemàtica que s’empra per modelar relacions entre parelles d’objectes. Un exemple de graf seria la representació de les molècules en química, en què els àtoms en conformen els vèrtexs i els enllaços, les arestes.


En aquest taller mostrarem d’una manera lúdica l’ús dels grafs en la resolució de problemes diversos. Els jocs que componen el taller aborden, entre altres, el problema de la coloració de mapes o el problema de trobar estratègies guanyadores en jocs de dos jugadors. D’aquesta manera, es vol destacar la importància de la modelització dels problemes amb grafs i la seva resolució utilitzant eines matemàtiques i informàtiques.

 

 

< Totes les activitats

 

 

Menú

Organitzat per

Empreses col·laboradores

logo staedtlerlogo staedtlerlogo staedtler
excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
  • ucc@ub.edu
  • 934 035 412