Contacte

Guàrdia Olmos, Joan

Catedràtic d’universitat a la Facultat de Psicologia de la UB, adscrit a l’àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament, on desenvolupa la seva activitat docent des del 1984 en l’àmbit de la metodologia de recerca en Psicologia. Doctor en Psicologia per la mateixa Universitat, va cursar els estudis de postgrau a la Universitat d’Essex (Regne Unit). Ha participat en més de vint cursos de doctorat (nacionals i internacionals), ha estat professor convidat a diverses universitats i ha impartit més de cent seminaris en àmbits propis de la seva activitat investigadora en universitats europees i americanes. També ha dirigit més de 20 tesis doctorals, ha presentat més de 200 comunicacions en congressos i reunions científiques i ha publicat més de 40 llibres i capítols de llibre, així com més de 150 articles científics, dels quals més de 120 en revistes indexades i més de 100 en revistes pròpies del Journal Citation Reports. En l’actualitat és el coordinador responsable del Grup Consolidat de Recerca (SGR 388) sobre Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia i del Grup d’Innovació Docent Consolidat (UB/024) sobre Aprenentatge de l’Estadística en Salut.

 

Nom: 
Joan Guàrdia Olmos
Imatge personal: 

Organitzat per

 

 

Amb el suport