Bases de participació

NeuroArt: Potencia la part artística del teu cervell!

La mecànica del projecte és la següent:


En una primera fase, l’alumnat ha de cercar temàtiques que els resulti interessant treballar, a partir dels vídeos disponibles al canal de YouTube de l’Institut de Neurociències de la UB. En aquest sentit, es recomanen les llistes de reproducció Together with Cerebrotes, Una finestra al cervell i Els 3 pilars del cervell. El material divulgatiu ha estat desenvolupat pel personal de recerca de l’Institut.


Animem les escoles a proposar preguntes interessants per al nostres investigadors, que les resoldran de cara a la propera edició. Si es generen vídeos, s’afegiran a la llibreria de recursos existents al canal de YouTube de l’Institut de Neurociències.
En una segona fase, cada centre ha de treballar per grups en l’elaboració de representacions artístiques de conceptes relacionats amb la neurociència. Aquestes representacions poden tenir qualsevol format (pintura, escultura, escriptura, música, dansa, etc.). De la mateixa manera, tot i que aconsellem que els alumnes s’inspirin en els conceptes explicats pel personal investigador en els vídeos de YouTube, l’abast de les neurociències és enorme. Cal pensar tant en el cervell sa com en el malalt o l’artificial.


Un cop els grups elaborin les obres, s’ha de decidir quins representaran l’escola (es poden presentar dues obres per centre educatiu com a màxim). Es recomana que per escollir les obres finalistes cada escola les exposi internament, dins de les possibilitats, perquè totes tinguin visibilitat, encara que no siguin seleccionades.
Cada escola ha d’enregistrar un vídeo de màxim 1 minut on es vegin totes les obres fetes en el marc del projecte NeuroArt, i un altre vídeo de màxim 2 minuts amb l’explicació de les obres finalistes. Tots dos vídeos es publicaran a YouTube per donar visibilitat al treball de l’alumnat (consulteu les obres de l’edició anterior).


Finalment, els alumnes creadors de les obres finalistes (màxim dos per escola) seran convidats a una gala al CCCB on presentaran les obres davant d’un jurat d’experts. El jurat escollirà les obres guanyadores tenint en compte els criteris d’avaluació (vegeu-los més avall). També hi ha un premi especial de popularitat que es decideix mitjançant votacions en línia. La gala se celebrarà durant la Setmana del Cervell, que tindrà lloc el 12 de març del 2024, de 9 a 14 h, i comptarà amb el suport del Brain Film Fest.

 1. A qui va adreçat
  El concurs s’adreça a grups escolars de tercer i quart d’ESO.
 2. Nombre de participants

  Hi poden participar vint centres educatius en total, amb el nombre d’alumnes que cada escola consideri adequat, però tenint en compte que només es poden presentar dues obres finalistes.

 3. Formulari d’inscripció

  Els centres que vulguin participar en el concurs s’hi han d’inscriure mitjançant el formulari disponible al web del projecte: ub.edu/laubdivulga/NeuroArt/inscripcio.html.
  Només s’accepta una inscripció per centre educatiu, tot i que hi poden participar diferents classes i cursos d’un mateix centre. Un cop finalitzat el període d’inscripció, al llarg del mes d’octubre, es comunicarà a tots els centres educatius si han obtingut plaça o no per participar en el projecte.

 4. Criteris de selecció dels centres educatius participants

  Els centres participants se seleccionen tenint en compte els criteris següents:

  • - Centres d’educació públics: 60 punts.
  • - Centres d’educació concertats: 30 punts.
  • - Centres d’educació privats: 10 punts.
  • - Centres d’educació amb un nivell de complexitat molt alta: 30 punts.
  • - Centres d’educació amb un nivell de complexitat alta: 25 punts.
  • - Centres d’educació amb un nivell de complexitat mitjana alta: 20 punts.
  • - Centres d’educació amb un nivell de complexitat mitjana baixa: 15 punts.
  • - Centres d’educació amb un nivell de complexitat baixa: 10 punts.
   En cas d’empat, les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció. L’organització es reserva poder seleccionar centres per criteris geogràfics o qüestions educatives singulars.

 5. Aquestes bases de participació es poden descarregar en PDF.

 

REQUISITS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

A. Els alumnes participants han de ser de tercer o quart d’ESO.

B. Cada centre ha de seleccionar, segons els criteris que consideri més adients, fins a un màxim de dos treballs. Els treballs s’han de fer en grups de com a mínim quatre alumnes i com a màxim sis, si és possible amb diversitat de gènere. Per fer l’obra, els alumnes poden fer servir qualsevol forma d’art (plàstica, interpretació, música, dansa, multimèdia, etc.). En cas que es faci una obra multimèdia, no pot tenir més d’1 minut de durada.

C. Per cada obra que es presenti, els professors responsables han d’enviar a través d’un formulari la informació següent:

  1. Títol.
  2. Descripció de l’obra:
   • - Descripció tècnica, és a dir, tipus d’obra (interpretació, peça musical, vídeo, escultura, pintura, collage, etc.), dimensions o durada, característiques, etc. Extensió màxima: 150 caràcters amb espais. Cal vigilar que el text no contingui faltes d’ortografia.
   • - Descripció cientificoartística, és a dir, què es pretén explicar amb l’obra. Extensió màxima: 300 caràcters amb espais. Cal vigilar que el text no contingui faltes d’ortografia.
  3. Nom i cognoms dels integrants de l’equip.
  4. Curs.
  5. Nom de l'escola.
  6. Professorat responsable.
  7. Telèfon i correu electrònic de contacte del professorat responsable.
  8. Material que cal lliurar:·
   1. - Per tal de fer el llibre de sala i la mostra de les obres:
    i. Una foto horitzontal representativa del treball en format JPG o PNG.
    ii.Un vídeo de màxim 1 minut i sense explicació locutada (si no és que l’obra mateixa és un vídeo). Els vídeos han de mostrar l’obra i també els seus mecanismes, en cas que siguin interactives. Si el projecte és un vídeo o un àudio, se n’ha d’enviar l’arxiu original i no cal fer-ne un vídeo representatiu. En aquest cas, la durada màxima de l’obra és d’1 minut.
   2. - Per avaluar les obres cal un vídeo de màxim 2 minuts on s’expliqui:
    i. El concepte de la obra.
    ii.Quins beneficis ha aportat a l’alumnat l’experiència de trencar barreres i treballar conceptes científics a partir de l’art.
   3. - Per la difusió del projecte:
    i. Un vídeo de màxim 1 minut on es vegin totes les obres elaborades en el marc del projecte NeuroArt (un vídeo per escola).
  9. Opcionalment, preguntes sobre el sistema nerviós o sobre la carrera científica que hagin sorgit durant el procés de creació a fi que l’Institut de Neurociències pugui respondre-les utilitzant el format que consideri més convenient. Si es generen vídeos, s’afegiran al canal de YouTube de l’Institut per a properes edicions.

D. Perquè la competició sigui justa i adequada, tots els processos creatius i d’execució del projecte científic els ha de fer l’alumnat, i el paper del professorat ha de ser només de guia.

E. Es valora especialment que l’alumnat es comporti adequadament i mantingui unes normes de disciplina mínimes. El comportament inadequat pot causar l’eliminació o la suspensió dels alumnes, a fi i efecte de mantenir el nivell científic i ètic que requereix l’activitat.

F. En cas que algun centre renunciï a participar en la gala final sense un motiu justificat, quedarà exclòs de participar en les dues edicions següents del projecte NeuroArt.

G. Segons el desenvolupament del concurs, l’equip organitzador pot canviar alguna d’aquestes bases per millorar-ne el funcionament.

H. El material emprat ha de ser lliure de drets d’autor. En cas contrari, cal disposar de permís per utilitzar-lo.

I. Les obres finalistes seran propietat de l’Institut de Neurociències, que es reserva el dret a demanar-les durant l’any acadèmic 2023-2024 i fer-ne l’ús que consideri convenient per a la difusió de la neurociència.


CRITERIS TÈCNICS AVALUATS

De cada treball es valoren els aspectes següents:

 1. Presentació del treball: es valora la claredat amb què s’expliqui el concepte representat i altres conceptes que se’n puguin derivar, relacionats amb l’estructura, el funcionament i la plasticitat del sistema nerviós. La feina de l’alumnat i la presentació han de ser en català. En determinats casos, es pot fer servir el castellà o l’anglès. També es valora que la presentació sigui atractiva i s’anima els alumnes a ser originals en aquest aspecte. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.

 2. Valor estètic i creativitat: es valora l’originalitat i el valor creatiu de l’obra, que pot presentar qualsevol format vinculat amb el món de l’art. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.

 3. Criteris tècnics: es valora la innovació en el format de l’obra. La valoració d’aquest criteri representa el 20 % de la puntuació final.

   

PREMIS

En finalitzar el projecte es preveu el lliurament d’entre dos i quatre premis en diferents categories. Els grups guanyadors són seleccionats per un jurat d’experts i el premi de popularitat es decideix amb votacions en línia. En el cas de les votacions en línia, una persona únicament pot votar una vegada. Si els vots es consideren fraudulents, seran eliminats.

 

CALENDARI ORIENTATIU

 • Inscripció: del 15 de setembre al 6 d’octubre del 2023 (tots dos inclosos).
 • Selecció dels centres participants: 13 d’octubre del 2023.
 • Treball als centres: octubre, novembre i desembre del 2023 i gener del 2024.
 • Lliurament dels materials: 2 de febrer del 2024.
 • Votacions en línia (orientatiu): de l’1 al 8 de març del 2024.
 • Gala final i anunci dels premis: dimarts, 12 de març, de 9 a 14 h.

 

MÉS INFORMACIÓ

neurociencies.ub.edu/neuroart

 

youtube.com/watch?v=GWnczUMrkLI

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I)
 • Casa Jeroni Granell
  Gran Via, 582, 1r pis
  08011 Barcelona

  934 035 412
  ucc@ub.edu

Organitzat per

UBinstitut de neurocièncieslaubdivulga

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412