Bases de participació

 

NeuroArt: Potencia la part artística del teu cervell!

La Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Neurociències i la Unitat de Cultura Científica i Innovació, organitza el projecte NeuroArt. En aquest projecte de divulgació científica es busca que els joves creïn representacions artístiques del sistema nerviós: estructura, funcions i plasticitat.

 

 

DESCRIPCIÓ

En una primera fase, l’alumnat recull preguntes sobre el sistema nerviós o sobre la carrera científica dels neurocientífics i les comunica a la Universitat de Barcelona (5 preguntes per classe). De totes les preguntes rebudes, l’Institut de Neurociències escollirà les més representatives i les respondrà utilitzant el format que sigui més convenient (vídeos, cartel·les, infografies, piulades a Twitter). Si es generen vídeos, aquests s’afegiran a la llibreria de recursos existents al canal de YouTube de l’Institut de Neurociències.

 

En una segona fase, de manera gratuïta, els alumnes tenen l’opció de visitar l’exposició «Cervell(s)» al CCCB i participar en una xerrada realitzada per un dels investigadors de l’Institut de Neurociències. Podran assistir-hi un total de 32 grups classe (aproximadament uns 960 alumnes), que es prioritzaran per ordre de petició. Els centres seleccionats que vulguin optar a la visita han de contactar directament amb el CCCB enviant un correu a seducatiu@cccb.org, indicant a l’assumpte «Cervells NeuroArt». Les visites gratuïtes es faran al matí (de 9:30 a 13:00, aproximadament) els dies 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17 i 18 de novembre.

 

En una tercera fase, cada centre ha de treballar per grups en l’elaboració de representacions artístiques de conceptes relacionats amb la neurociència. Aquestes representacions poden tenir qualsevol format (pintura, escultura, escriptura, música, dansa, etc.). De la mateixa manera, tot i que aconsellem que els alumnes s’inspirin en els conceptes explicats pel personal investigador, l’abast de les neurociències és enorme. Cal pensar tant en el cervell sa com en el malalt o l’artificial. Un cop els grups elaborin les obres, s’ha de decidir quins representaran l’escola (es poden presentar dues obres per centre educatiu com a màxim). Es recomana que per escollir les obres finalistes cada escola les exposi internament, dins de les possibilitats, perquè totes tinguin visibilitat, encara que no siguin seleccionades.

 

Cada escola ha d’enregistrar un vídeo de màxim 1 minut on es vegin totes les obres fetes en el marc del projecte NeuroArt, i un altre vídeo de màxim 2 minuts amb l’explicació de les obres finalistes. Tots dos vídeos es publicaran a YouTube per donar visibilitat al treball de l’alumnat.

 

Finalment, si les condicions sanitàries ho permeten, els alumnes creadors de les obres finalistes (màxim dos per escola) seran convidats a una gala final al CCCB on presentaran les obres davant d’un jurat expert. El jurat escollirà les obres guanyadores tenint en compte els criteris d’avaluació (vegeu-los més avall). També hi ha un premi especial de popularitat que es decidirà mitjançant votacions en línia. La gala se celebrarà el 14 de març del 2023, durant la Setmana del Cervell, i comptarà amb el suport del Brain Film Fest.

 

 

BASES

 

 1. A qui va adreçat
  El concurs s’adreça a grups escolars de tercer i quart d’ESO.

 2. Nombre de participants

  Hi poden participar vint centres educatius en total, amb el nombre d’alumnes que cada escola consideri adequat, però tenint en compte que només es poden presentar dues obres finalistes.

 3. Formulari d’inscripció

  Els centres que vulguin participar en el concurs s’hi han d’inscriure mitjançant el formulari disponible al web del projecte: ub.edu/laubdivulga/NeuroArt/inscripcio.html.

  Només s’accepta una inscripció per centre educatiu, tot i que hi poden participar diferents classes i cursos d’un mateix centre.

  Un cop finalitzat el període d’inscripció, es comunicarà a tots els centres educatius si han obtingut plaça o no per participar en el projecte.


 4. Criteris de selecció dels centres educatius participants

  Els centres participants se seleccionen tenint en compte els criteris següents:

  • - Centres d’educació de la ciutat de Barcelona: 10 punts
  • - Centres d’educació públics: 60 punts
  • - Centres d’educació concertats: 30 punts
  • - Centres d’educació privats: 10 punts
  • - Centres d’educació de complexitat molt alta: 25 punts
  • - Centres d’educació de complexitat alta: 20 punts
  • - Centres d’educació de complexitat mitjana alta: 15 punts
  • - Centres d’educació de complexitat mitjana baixa: 10 punts
  • - Centres d’educació de complexitat baixa: 5 punts

   En cas d’empat, les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció. L’organització es reserva poder seleccionar centres per criteris geogràfics o qüestions educatives singulars.

 5. Aquestes bases de participació es poden descarregar en PDF.

   

 

 

REQUISITS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

A. Els alumnes participants han de ser de tercer o quart d’ESO.

 

B. Cada centre ha de seleccionar, segons els criteris que consideri més adients, fins a un màxim de dos treballs. Els treballs s’han de fer en grups de com a mínim quatre alumnes i com a màxim sis, si és possible amb diversitat de gènere. Per fer l’obra, l’alumnat pot fer servir qualsevol forma d’art (plàstica, interpretació, música, dansa, multimèdia, etc.). En cas que es faci una obra multimèdia, no pot tenir més d’1 minut de durada.

 

C. Per cada obra que es presenti, el professorat responsable ha d’enviar a través d’un formulari la informació següent:

  1. Títol.

  2. Descripció de l’obra:
   • - Descripció tècnica, és a dir, tipus d’obra (interpretació, peça musical, vídeo, escultura, pintura, collage, etc.), dimensions o durada, característiques, etc. Extensió màxima: 150 caràcters amb espais i sense faltes d’ortografia.
   • - Descripció cientificoartística, és a dir, què es pretén explicar amb l’obra. Extensió màxima: 300 caràcters amb espais i sense faltes d’ortografia.
  3. Nom i cognoms dels integrants de l’equip.

  4. Curs.

  5. Nom de l'escola.

  6. Professorat responsable.

  7. · Telèfon i correu electrònic de contacte del professorat responsable.

  8. Material que cal lliurar:·
   1. - Per tal de fer el llibre de sala i la mostra de les obres:
    i. Una foto horitzontal representativa del treball en format JPG.
    ii.Un vídeo de màxim 1 minut i sense locució (si no és que l’obra mateixa és un vídeo). Els vídeos han de mostrar l’obra i també els seus mecanismes, en cas que siguin interactives.
   2. Si el projecte és un vídeo o un àudio, se n’ha d’enviar l’arxiu original i no cal fer-ne un vídeo representatiu. En aquest cas, la durada màxima de l’obra és d’1 minut.

   3. - Per avaluar les obres cal un vídeo de màxim 2 minuts on s’expliqui:
    i. El concepte de la obra.
    ii.Quins beneficis ha aportat a l’alumnat l’experiència de trencar barreres i treballar conceptes científics a partir de l’art.

   4. - Per la difusió del projecte:
    i. Un vídeo de màxim 1 minut on es vegin totes les obres elaborades en el marc del projecte NeuroArt (un vídeo per escola).

D. Perquè la competició sigui justa i adequada, tots els processos creatius i d’execució del projecte científic els ha de fer l’alumnat, i el paper del professorat ha de ser només de guia.E. Es valora especialment que l’alumnat es comporti adequadament i mantingui unes normes de disciplina mínimes. El comportament inadequat pot causar l’eliminació o suspensió dels alumnes, a fi i efecte de mantenir el nivell científic i ètic que requereix l’activitat.

F. En cas que algun centre renunciï a participar en la gala final sense un motiu justificat, quedarà exclòs de participar en les dues edicions següents del concurs.

G. Segons el desenvolupament del concurs, l’equip organitzador pot canviar alguna d’aquestes bases per millorar-ne el funcionament.

 

 


CRITERIS TÈCNICS AVALUATS

De cada treball es valoren els aspectes següents:

 1. Presentació del treball: es valora la claredat amb què s’explica el concepte representat i altres conceptes que se’n puguin derivar, relacionats amb l’estructura, el funcionament i la plasticitat del sistema nerviós. La presentació es pot fer tant en català com en castellà o anglès. També es valora que la presentació sigui atractiva, i s’anima l’alumnat a ser original en la presentació. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.
 2. Valor estètic i creativitat: es valora l’originalitat i valor creatiu de l’obra, que pot presentar qualsevol format vinculat amb el món de l’art. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.
 3. Criteris tècnics: es valora la innovació en el format de la obra. La valoració d’aquest criteri representa el 20 % de la puntuació final.

   

 

 

PREMIS

En finalitzar el projecte es preveu el lliurament d’entre dos i quatre premis en diferents categories. Els grups guanyadors són seleccionats per un jurat de persones expertes i el premi de popularitat es decideix mitjançant votacions en línia. En les votacions en línia, una persona únicament pot votar una vegada. Si els vots es consideren fraudulents, seran eliminats. 

CALENDARI ORIENTATIU

 • Inscripció: del 12 al 30 de setembre del 2022 (tots dos inclosos).
 • Selecció dels centres participants: 14 d’octubre del 2022.
 • Petició per visitar gratuïtament l’exposició «Cervell(s)» al CCCB: del 17 al 28 d’octubre del 2022.
 • Dies en què es pot optar a visitar l’exposició «Cervell(s)» (amb confirmació prèvia): 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17 i 18 de novembre.
 • Enviament de les preguntes a la Universitat: del 17 al 31 d’octubre del 2022.
 • Treball als centres: octubre, novembre i desembre del 2022 i gener del 2023.
 • Entrega dels materials: 6 de febrer del 2023.
 • Votacions en línia (període orientatiu): del 6 al 10 de març del 2023.
 • Gala final i anunci dels premis: 14 de març del 2023.

 

 

MÉS INFORMACIÓ

neurociencies.ub.edu/neuroart

 

youtube.com/watch?v=GWnczUMrkLI

 XARXES SOCIALS

L’etiqueta del projecte és #NeuroArtUB.


No dubteu a mencionar-nos a les vostres xarxes perquè tothom pugui veure com avancen les obres! @UBneuroscience  @UBDivulga.

 

 

 

Organitzat per

UBinstitut de neurocièncieslaubdivulga

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412