Concurs «Tesis en 3 minuts» del Grup Coïmbra

representants interuniversitaris

El 2008 la Universitat de Queensland (Austràlia) va organitzar per primera vegada un concurs anomenat «Three Minute Thesis» (3MT, «Tesis en Tres Minuts»). Els estudiants de doctorat hi havien de presentar un vídeo de tres minuts en què expliquessin la recerca que duien a terme a un públic sense formació específica, amb una sola diapositiva i enregistrat en una posició estàtica. Des d’aleshores, la competició 3MT s’ha convertit en un fenomen mundial, impulsada per institucions d’arreu del món.

El concurs 3MT desafia els estudiants de doctorat a explicar la seva recerca en anglès, en no més de tres minuts, a una audiència general. D’aquesta manera, el 3MT dona suport als descobriments dels doctorands i els anima a comunicar la investigació que desenvolupen i quina importància té per a la comunitat. A Europa, el concurs l’organitza el Grup Coïmbra, una associació europea d’universitats multidisciplinàries d’alt nivell. Com a membre del grup, la Universitat de Barcelona està convidada a participar-hi. El concurs consta de tres fases. En la primera es tracta d’enregistrar el vídeo i formalitzar la inscripció. Els concursants que passen aquesta fase participen en la final institucional de la UB, presencial, que és la segona fase del concurs i en la qual el guanyador s’emporta un iPad com a premi. Només en cas de malaltia s’accepta la participació en l’esdeveniment per videoconferència. Per acabar, el guanyador en aquesta final de la UB participa en el procés de selecció per assistir a la gala final del Grup Coïmbra.

Sigui quina sigui la teva àrea d’investigació, no dubtis a participar en el 8è Concurs «Tesis en 3 Minuts» del Grup Coïmbra per donar a conèixer la teva recerca a escala internacional!

Termini i inscripció:

  • Els enregistraments s’han de publicar a YouTube de manera pública.
  • Cada participant ha d’emplenar el formulari en línia que hi ha a sota, abans del 3 de març de 2024 (a les 23:59), i hi ha d’indicar l’enllaç públic a YouTube del vídeo participant i el títol de la seva presentació.

La final interna de la UB tindrà lloc el 18 de març de 2024.

 

 

Three Minute Thesis Competition (3MT) by Coimbra Group

representants interuniversitaris

In 2008, the University of Queensland (Australia) held a competition called “Three Minute Thesis” (3MT) in which PhD students had to explain their research in three minutes in a video, to a non-expert audience with only one slide, from a static position. Since then, the 3MT competition has become a global phenomenon and has been held in multiple institutions worldwide.

The 3MT challenges PhD students to present their research in English within three minutes, to a general audience. Therefore, the 3MT supports PhD students’ work and encourages them to talk about their research and the importance it has for the community. In Europe, this contest is organized by the Coimbra Group, a European association of high level multidisciplinary European universities. The University of Barcelona, as a Coimbra Group member, has been invited to participate in the contest.

The contest has three stages. In the first one, the candidates must record the video and register in the contest. The UB will select the best candidates for the second stage, in which the participants will attend the UB institutional final, where the winner will get an iPad. Only in case of accredited illness, participants will be able to follow and participate online in the live event. Last, the winner of the UB final will take part in a selection process to attend the final gala of the Coimbra group.

Regardless of your research area, do not hesitate and take part in this contest to share your research worldwide!


Timeline and registration:

  • Videos have to be uploaded on YouTube as public.
  • Each participant must complete the online form below before 3 March 2024 [11:59pm], indicating the public link to the YouTube video and the title and description of the presentation.

The UB institutional final will be held on 18 March.

 

Inscripció / Registration

Organitzat per

Amb el suport de

 

fecyt

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I)
  • ucc@ub.edu
  • 934 035 412