català
sigla
RD
desenvolupament
reial decret
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Real Decreto.
castellà
sigla
RD
desarrollo
Real Decreto
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-9-2022