català
abreviatura
s/m
desenvolupament
segons la mostra
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021