català
abreviatura
s. d.
desenvolupament
sense dades, sense lloc ni any
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques
Etimologia
Del llatí sine data.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2022