català
abreviatura
s. l.
desenvolupament
sense lloc [de publicació]
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques
Etimologia
Del llatí sine loco.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2022