català
abreviatura
Sr.
desenvolupament
senyor
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris
tractaments personals

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021