català
sigla
TR
desenvolupament
text refós
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
castellà
sigla
TR
desarrollo
Texto Refundido
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 30-9-2022