català
abreviatura
v.
desenvolupament
vers
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021