català
abreviatura
vv.
desenvolupament
viceversa
categoria
adverbi
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021