català
abreviatura
Il·ltre. Sra.
abreviatura
I. Sra.
desenvolupament
Il·lustre Senyora
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-11-2022